کمترین: 
2744.7
بیشترین: 
2744.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 25 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 25 شهریور 1396 , 2744.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 09:10","price":2744.7}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398