کمترین: 
3018.8
بیشترین: 
3018.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 25 شهریور 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 25 شهریور 1396 , 3018.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 09:10","price":3018.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398