کمترین: 
510.6
بیشترین: 
510.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 25 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 25 شهریور 1396 , 510.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 09:10","price":510.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398