کمترین: 
972.4
بیشترین: 
972.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 25 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 25 شهریور 1396 , 972.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 09:10","price":972.4}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398