کمترین: 
3995.3
بیشترین: 
3995.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 25 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 25 شهریور 1396 , 3995.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 09:10","price":3995.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398