قیمت دلار مورخ 25 شهریور 1396

کمترین: 
3345
بیشترین: 
3345
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار مورخ 25 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 25 شهریور 1396 , 3345 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 09:10","price":3345}
بروزرسانی در تاریخ 03 فروردین 1398