کمترین: 
1.62
بیشترین: 
1.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 24 شهریور 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 24 شهریور 1396 , 1.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/24 00:08","price":1.62},{"date":"1396/06/24 01:00","price":1.63},{"date":"1396/06/24 10:08","price":1.62},{"date":"1396/06/24 13:32","price":1.63},{"date":"1396/06/24 14:08","price":1.64},{"date":"1396/06/24 15:32","price":1.63},{"date":"1396/06/24 16:00","price":1.64},{"date":"1396/06/24 16:32","price":1.65},{"date":"1396/06/24 17:32","price":1.64},{"date":"1396/06/24 20:00","price":1.66}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398