کمترین: 
1232000
بیشترین: 
1235000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 23 شهریور 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 23 شهریور 1396 , 1232000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 13:18","price":1235000},{"date":"1396/06/23 13:42","price":1232000}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398