قیمت منات آذربایجان مورخ 23 شهریور 1396

کمترین: 
2370
بیشترین: 
2375
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان مورخ 23 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 23 شهریور 1396 , 2370 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 12:50","price":2375},{"date":"1396/06/23 14:10","price":2370}
بروزرسانی در تاریخ 02 فروردین 1398