کمترین: 
1259000
بیشترین: 
1259000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 23 شهریور 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 23 شهریور 1396 , 1259000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 12:48","price":1259000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398