کمترین: 
362000
بیشترین: 
363000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه امروز 23 شهریور 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 23 شهریور 1396 , 362000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 12:12","price":363000},{"date":"1396/06/23 13:42","price":362000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398