کمترین: 
653000
بیشترین: 
656000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 23 شهریور 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 23 شهریور 1396 , 653000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 12:12","price":654000},{"date":"1396/06/23 12:18","price":656000},{"date":"1396/06/23 12:48","price":655000},{"date":"1396/06/23 13:18","price":654000},{"date":"1396/06/23 13:36","price":653000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398