کمترین: 
1680
بیشترین: 
1690
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لاری گرجستان امروز 23 شهریور 1396
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 23 شهریور 1396 , 1680 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 12:10","price":1690},{"date":"1396/06/23 14:10","price":1680}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398