کمترین: 
497
بیشترین: 
498
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 23 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 23 شهریور 1396 , 497 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 12:10","price":497},{"date":"1396/06/23 12:40","price":498},{"date":"1396/06/23 12:50","price":497},{"date":"1396/06/23 13:30","price":498},{"date":"1396/06/23 13:40","price":497}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398