کمترین: 
626
بیشترین: 
627
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 23 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 23 شهریور 1396 , 626 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 12:10","price":626},{"date":"1396/06/23 12:40","price":627},{"date":"1396/06/23 12:50","price":626},{"date":"1396/06/23 13:30","price":627},{"date":"1396/06/23 13:40","price":626}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398