کمترین: 
488
بیشترین: 
489
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 23 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 23 شهریور 1396 , 488 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 12:10","price":488},{"date":"1396/06/23 12:40","price":489},{"date":"1396/06/23 12:50","price":488},{"date":"1396/06/23 13:30","price":489},{"date":"1396/06/23 13:40","price":488}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398