کمترین: 
4178
بیشترین: 
4183
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 23 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 23 شهریور 1396 , 4178 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 12:10","price":4178},{"date":"1396/06/23 12:40","price":4183},{"date":"1396/06/23 12:50","price":4178},{"date":"1396/06/23 13:30","price":4183},{"date":"1396/06/23 13:40","price":4178}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398