کمترین: 
3221
بیشترین: 
3223
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 23 شهریور 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 23 شهریور 1396 , 3221 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 12:10","price":3223},{"date":"1396/06/23 12:20","price":3221},{"date":"1396/06/23 12:40","price":3222},{"date":"1396/06/23 12:50","price":3221},{"date":"1396/06/23 13:30","price":3222},{"date":"1396/06/23 13:40","price":3221}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398