کمترین: 
3328
بیشترین: 
3333
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 23 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 23 شهریور 1396 , 3328 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 12:10","price":3333},{"date":"1396/06/23 12:40","price":3328}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398