کمترین: 
634
بیشترین: 
635
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 23 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 23 شهریور 1396 , 635 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 12:10","price":635},{"date":"1396/06/23 12:40","price":634},{"date":"1396/06/23 12:50","price":635},{"date":"1396/06/23 13:30","price":634},{"date":"1396/06/23 13:40","price":635}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398