کمترین: 
1164
بیشترین: 
1168
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 23 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 23 شهریور 1396 , 1164 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 12:10","price":1168},{"date":"1396/06/23 12:20","price":1167},{"date":"1396/06/23 12:40","price":1165},{"date":"1396/06/23 14:00","price":1164}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398