کمترین: 
3909
بیشترین: 
3910
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 23 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 23 شهریور 1396 , 3910 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 12:10","price":3910},{"date":"1396/06/23 12:20","price":3909},{"date":"1396/06/23 13:00","price":3910}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398