کمترین: 
699.7
بیشترین: 
699.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 23 شهریور 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 23 شهریور 1396 , 699.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 09:10","price":699.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398