کمترین: 
1968.5
بیشترین: 
1968.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 23 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 23 شهریور 1396 , 1968.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 09:10","price":1968.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398