کمترین: 
57.8
بیشترین: 
57.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 23 شهریور 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 23 شهریور 1396 , 57.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 09:10","price":57.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398