کمترین: 
10100.8
بیشترین: 
10100.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 23 شهریور 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 23 شهریور 1396 , 10100.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 09:10","price":10100.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398