کمترین: 
796.5
بیشترین: 
796.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 23 شهریور 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 23 شهریور 1396 , 796.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 09:10","price":796.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398