کمترین: 
2476.9
بیشترین: 
2476.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 23 شهریور 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 23 شهریور 1396 , 2476.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 09:10","price":2476.9}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398