کمترین: 
3175.8
بیشترین: 
3175.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 23 شهریور 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 23 شهریور 1396 , 3175.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 09:10","price":3175.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398