کمترین: 
287.2
بیشترین: 
287.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 23 شهریور 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 23 شهریور 1396 , 287.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 09:10","price":287.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398