کمترین: 
8693
بیشترین: 
8693
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 23 شهریور 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 23 شهریور 1396 , 8693 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 09:10","price":8693}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398