قیمت ریال قطر مورخ 23 شهریور 1396

کمترین: 
902.1
بیشترین: 
902.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر مورخ 23 شهریور 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 23 شهریور 1396 , 902.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 09:10","price":902.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 اسفند 1397