قیمت ریال عربستان مورخ 23 شهریور 1396

کمترین: 
892.2
بیشترین: 
892.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان مورخ 23 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 23 شهریور 1396 , 892.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 09:10","price":892.2}
بروزرسانی در تاریخ 02 فروردین 1398