قیمت کرون نروژ مورخ 23 شهریور 1396

کمترین: 
424.4
بیشترین: 
424.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ مورخ 23 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 23 شهریور 1396 , 424.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 09:10","price":424.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 اسفند 1397