قیمت کرون سوئد مورخ 23 شهریور 1396

کمترین: 
416.3
بیشترین: 
416.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد مورخ 23 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 23 شهریور 1396 , 416.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 09:10","price":416.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 اسفند 1397