قیمت فرانک سوئیس مورخ 23 شهریور 1396

کمترین: 
3471.1
بیشترین: 
3471.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس مورخ 23 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 23 شهریور 1396 , 3471.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 09:10","price":3471.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 فروردین 1398