کمترین: 
2747.3
بیشترین: 
2747.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 23 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 23 شهریور 1396 , 2747.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 09:10","price":2747.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398