کمترین: 
3028.8
بیشترین: 
3028.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 23 شهریور 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 23 شهریور 1396 , 3028.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 09:10","price":3028.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398