کمترین: 
511.1
بیشترین: 
511.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 23 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 23 شهریور 1396 , 511.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 09:10","price":511.1}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398