کمترین: 
966.5
بیشترین: 
966.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 23 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 23 شهریور 1396 , 966.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 09:10","price":966.5}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398