کمترین: 
910.8
بیشترین: 
910.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 23 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 23 شهریور 1396 , 910.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 09:10","price":910.8}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398