کمترین: 
4417.8
بیشترین: 
4417.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 23 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 23 شهریور 1396 , 4417.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 09:10","price":4417.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398