کمترین: 
3974.4
بیشترین: 
3974.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 23 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 23 شهریور 1396 , 3974.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 09:10","price":3974.4}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399