کمترین: 
3346
بیشترین: 
3346
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 23 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 23 شهریور 1396 , 3346 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 09:10","price":3346}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398