پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1319.1
بیشترین: 
1330.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت اونس طلا امروز 23 شهریور 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 23 شهریور 1396 , 1327.10 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 00:05","price":1322.50},{"date":"1396/06/23 00:10","price":1322.30},{"date":"1396/06/23 00:20","price":1322.20},{"date":"1396/06/23 00:25","price":1322.00},{"date":"1396/06/23 00:30","price":1322.50},{"date":"1396/06/23 00:35","price":1322.30},{"date":"1396/06/23 00:40","price":1322.60},{"date":"1396/06/23 00:45","price":1322.70},{"date":"1396/06/23 00:55","price":1322.80},{"date":"1396/06/23 01:05","price":1322.70},{"date":"1396/06/23 01:10","price":1322.80},{"date":"1396/06/23 01:15","price":1322.90},{"date":"1396/06/23 01:20","price":1322.80},{"date":"1396/06/23 01:25","price":1323.00},{"date":"1396/06/23 01:30","price":1323.50},{"date":"1396/06/23 02:35","price":1323.80},{"date":"1396/06/23 02:40","price":1323.60},{"date":"1396/06/23 02:45","price":1323.80},{"date":"1396/06/23 02:50","price":1323.70},{"date":"1396/06/23 03:00","price":1323.90},{"date":"1396/06/23 03:05","price":1324.10},{"date":"1396/06/23 03:10","price":1323.70},{"date":"1396/06/23 03:15","price":1323.50},{"date":"1396/06/23 03:20","price":1323.70},{"date":"1396/06/23 03:25","price":1323.30},{"date":"1396/06/23 03:30","price":1323.20},{"date":"1396/06/23 03:40","price":1323.60},{"date":"1396/06/23 03:45","price":1323.20},{"date":"1396/06/23 03:50","price":1322.70},{"date":"1396/06/23 03:55","price":1322.60},{"date":"1396/06/23 04:15","price":1322.40},{"date":"1396/06/23 04:40","price":1322.30},{"date":"1396/06/23 04:45","price":1322.40},{"date":"1396/06/23 04:50","price":1322.70},{"date":"1396/06/23 05:00","price":1322.50},{"date":"1396/06/23 05:10","price":1322.70},{"date":"1396/06/23 05:15","price":1322.30},{"date":"1396/06/23 05:20","price":1320.80},{"date":"1396/06/23 05:25","price":1320.10},{"date":"1396/06/23 05:30","price":1320.00},{"date":"1396/06/23 05:35","price":1320.20},{"date":"1396/06/23 05:40","price":1320.30},{"date":"1396/06/23 05:45","price":1320.50},{"date":"1396/06/23 05:50","price":1320.90},{"date":"1396/06/23 06:00","price":1320.80},{"date":"1396/06/23 06:05","price":1321.20},{"date":"1396/06/23 06:15","price":1320.10},{"date":"1396/06/23 06:20","price":1320.40},{"date":"1396/06/23 06:30","price":1320.50},{"date":"1396/06/23 06:35","price":1320.90},{"date":"1396/06/23 06:50","price":1321.50},{"date":"1396/06/23 06:55","price":1322.20},{"date":"1396/06/23 07:00","price":1322.80},{"date":"1396/06/23 07:05","price":1322.00},{"date":"1396/06/23 07:10","price":1322.10},{"date":"1396/06/23 07:20","price":1322.20},{"date":"1396/06/23 07:25","price":1322.00},{"date":"1396/06/23 07:35","price":1321.90},{"date":"1396/06/23 07:40","price":1321.70},{"date":"1396/06/23 07:50","price":1321.80},{"date":"1396/06/23 07:55","price":1322.10},{"date":"1396/06/23 08:00","price":1322.00},{"date":"1396/06/23 08:05","price":1322.40},{"date":"1396/06/23 08:10","price":1322.30},{"date":"1396/06/23 08:20","price":1322.40},{"date":"1396/06/23 08:30","price":1322.00},{"date":"1396/06/23 08:35","price":1321.80},{"date":"1396/06/23 08:40","price":1321.70},{"date":"1396/06/23 08:45","price":1321.80},{"date":"1396/06/23 08:50","price":1321.90},{"date":"1396/06/23 08:55","price":1322.40},{"date":"1396/06/23 09:05","price":1322.30},{"date":"1396/06/23 09:10","price":1322.20},{"date":"1396/06/23 09:15","price":1322.30},{"date":"1396/06/23 09:20","price":1322.40},{"date":"1396/06/23 09:25","price":1322.50},{"date":"1396/06/23 09:35","price":1322.30},{"date":"1396/06/23 09:40","price":1322.40},{"date":"1396/06/23 10:00","price":1322.20},{"date":"1396/06/23 12:10","price":1324.00},{"date":"1396/06/23 12:15","price":1323.50},{"date":"1396/06/23 12:20","price":1324.10},{"date":"1396/06/23 12:25","price":1324.70},{"date":"1396/06/23 12:35","price":1324.30},{"date":"1396/06/23 12:45","price":1324.00},{"date":"1396/06/23 12:50","price":1323.80},{"date":"1396/06/23 12:55","price":1324.30},{"date":"1396/06/23 13:00","price":1324.40},{"date":"1396/06/23 13:10","price":1324.20},{"date":"1396/06/23 13:15","price":1323.80},{"date":"1396/06/23 13:20","price":1323.50},{"date":"1396/06/23 13:30","price":1323.40},{"date":"1396/06/23 13:35","price":1323.00},{"date":"1396/06/23 13:40","price":1323.60},{"date":"1396/06/23 13:45","price":1323.70},{"date":"1396/06/23 13:50","price":1323.30},{"date":"1396/06/23 13:55","price":1323.50},{"date":"1396/06/23 14:00","price":1323.20},{"date":"1396/06/23 14:05","price":1323.70},{"date":"1396/06/23 14:10","price":1323.20},{"date":"1396/06/23 14:15","price":1323.40},{"date":"1396/06/23 14:20","price":1323.50},{"date":"1396/06/23 14:25","price":1323.70},{"date":"1396/06/23 14:40","price":1324.00},{"date":"1396/06/23 14:45","price":1324.10},{"date":"1396/06/23 14:50","price":1324.30},{"date":"1396/06/23 14:55","price":1324.20},{"date":"1396/06/23 15:05","price":1326.30},{"date":"1396/06/23 15:10","price":1326.00},{"date":"1396/06/23 15:20","price":1325.80},{"date":"1396/06/23 15:25","price":1325.30},{"date":"1396/06/23 15:30","price":1325.70},{"date":"1396/06/23 15:35","price":1323.90},{"date":"1396/06/23 15:40","price":1324.70},{"date":"1396/06/23 15:45","price":1324.30},{"date":"1396/06/23 15:50","price":1324.10},{"date":"1396/06/23 15:55","price":1323.90},{"date":"1396/06/23 16:00","price":1323.00},{"date":"1396/06/23 16:05","price":1322.80},{"date":"1396/06/23 16:10","price":1321.20},{"date":"1396/06/23 16:15","price":1321.80},{"date":"1396/06/23 16:20","price":1321.90},{"date":"1396/06/23 16:25","price":1319.90},{"date":"1396/06/23 16:30","price":1320.30},{"date":"1396/06/23 16:35","price":1320.60},{"date":"1396/06/23 16:40","price":1320.90},{"date":"1396/06/23 16:45","price":1320.80},{"date":"1396/06/23 16:50","price":1321.80},{"date":"1396/06/23 16:55","price":1322.70},{"date":"1396/06/23 17:00","price":1323.70},{"date":"1396/06/23 17:05","price":1319.10},{"date":"1396/06/23 17:10","price":1320.40},{"date":"1396/06/23 17:15","price":1324.20},{"date":"1396/06/23 17:20","price":1325.90},{"date":"1396/06/23 17:25","price":1324.80},{"date":"1396/06/23 17:35","price":1324.40},{"date":"1396/06/23 17:40","price":1323.60},{"date":"1396/06/23 17:45","price":1323.80},{"date":"1396/06/23 17:50","price":1323.30},{"date":"1396/06/23 18:00","price":1322.90},{"date":"1396/06/23 18:05","price":1323.80},{"date":"1396/06/23 18:10","price":1324.60},{"date":"1396/06/23 18:15","price":1324.90},{"date":"1396/06/23 18:20","price":1325.20},{"date":"1396/06/23 18:25","price":1325.80},{"date":"1396/06/23 18:30","price":1325.70},{"date":"1396/06/23 18:35","price":1325.30},{"date":"1396/06/23 18:40","price":1326.00},{"date":"1396/06/23 18:45","price":1324.80},{"date":"1396/06/23 18:50","price":1326.50},{"date":"1396/06/23 18:55","price":1326.20},{"date":"1396/06/23 19:05","price":1325.60},{"date":"1396/06/23 19:15","price":1325.00},{"date":"1396/06/23 19:20","price":1325.20},{"date":"1396/06/23 19:25","price":1325.40},{"date":"1396/06/23 19:35","price":1325.90},{"date":"1396/06/23 19:40","price":1325.70},{"date":"1396/06/23 19:50","price":1325.40},{"date":"1396/06/23 19:55","price":1325.70},{"date":"1396/06/23 20:00","price":1325.80},{"date":"1396/06/23 20:05","price":1325.50},{"date":"1396/06/23 20:10","price":1326.20},{"date":"1396/06/23 20:15","price":1326.00},{"date":"1396/06/23 20:20","price":1325.90},{"date":"1396/06/23 20:25","price":1325.70},{"date":"1396/06/23 20:45","price":1325.60},{"date":"1396/06/23 20:50","price":1325.40},{"date":"1396/06/23 21:00","price":1325.60},{"date":"1396/06/23 21:05","price":1325.30},{"date":"1396/06/23 21:10","price":1325.60},{"date":"1396/06/23 21:15","price":1325.20},{"date":"1396/06/23 21:20","price":1325.40},{"date":"1396/06/23 21:25","price":1325.60},{"date":"1396/06/23 21:30","price":1325.40},{"date":"1396/06/23 21:40","price":1326.20},{"date":"1396/06/23 21:45","price":1326.10},{"date":"1396/06/23 21:50","price":1326.60},{"date":"1396/06/23 22:00","price":1326.30},{"date":"1396/06/23 22:05","price":1326.00},{"date":"1396/06/23 22:15","price":1327.80},{"date":"1396/06/23 22:20","price":1329.60},{"date":"1396/06/23 22:25","price":1330.20},{"date":"1396/06/23 22:35","price":1328.90},{"date":"1396/06/23 22:40","price":1328.80},{"date":"1396/06/23 22:45","price":1329.20},{"date":"1396/06/23 22:50","price":1329.40},{"date":"1396/06/23 22:55","price":1328.90},{"date":"1396/06/23 23:00","price":1329.70},{"date":"1396/06/23 23:05","price":1328.60},{"date":"1396/06/23 23:10","price":1328.00},{"date":"1396/06/23 23:15","price":1328.20},{"date":"1396/06/23 23:20","price":1328.40},{"date":"1396/06/23 23:25","price":1327.80},{"date":"1396/06/23 23:35","price":1327.60},{"date":"1396/06/23 23:40","price":1326.80},{"date":"1396/06/23 23:50","price":1327.20},{"date":"1396/06/23 23:55","price":1327.10}
بروزرسانی در تاریخ 26 تیر 1398