کمترین: 
951
بیشترین: 
953
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 22 شهریور 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 22 شهریور 1396 , 953 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 15:40","price":951},{"date":"1396/06/22 16:10","price":953}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398