کمترین: 
1267000
بیشترین: 
1267000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 22 شهریور 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 22 شهریور 1396 , 1267000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 14:42","price":1267000}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398