کمترین: 
72
بیشترین: 
72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 22 شهریور 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 22 شهریور 1396 , 72 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 13:40","price":72}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398