کمترین: 
1237000
بیشترین: 
1239000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 22 شهریور 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 22 شهریور 1396 , 1237000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 12:12","price":1239000},{"date":"1396/06/22 13:54","price":1238000},{"date":"1396/06/22 15:06","price":1237000}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398