کمترین: 
499
بیشترین: 
500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 22 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 22 شهریور 1396 , 499 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 11:20","price":500},{"date":"1396/06/22 11:30","price":499},{"date":"1396/06/22 11:50","price":500},{"date":"1396/06/22 12:00","price":499},{"date":"1396/06/22 13:20","price":500},{"date":"1396/06/22 13:30","price":499},{"date":"1396/06/22 13:50","price":500},{"date":"1396/06/22 14:10","price":499},{"date":"1396/06/22 14:20","price":500},{"date":"1396/06/22 14:40","price":499}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398